Leia endale lähim abi või teenusepakkuja pin icon Vaata kaarti

Insuldijärgselt võivad tekkida inimestel mõtted või küsimused, millega saavad kõige paremini aidata just need, kes on ise samuti insuldi läbi teinud.

Selleks on olemas Eestis tugivõrgustik, kuhu kuuluvad nii erinevad liidud, kogemusnõustajad kui ka teemapõhised vestlusringid.

Individuaalne nõustamine 

 • Kogemusnõustajad
  Professionaalsed nõustajad, kellel on isiklik taastumise kogemus ning kes on läbinud riikliku õppekavaga baaskoolituse. 

  Kogemusnõustajad omavad teadmisi kriisitööst ja nõustamiseetikast ning saavad läbi isikliku kogemuse pakkuda kas sama või sarnase kogemusega abivajajale emotsionaalset tuge ja mõistmist. Tartu Ülikooli Kliinikumi insuldiprojekti raames pakutakse kõikidele insuldipatsientidele ja lähedastele üle Eesti tasuta kogemusnõustamist nii vahetu kontakti kui telefoni teel. Kogemusnõustamise käigus saavad sarnase kogemusega inimesed vahetada teadmisi ja kogemusi, selle käigus pakutakse emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge. Nõustamist viib läbi Veronika Kruustik, kellel on isiklik insuldist taastumise kogemus ning kes on läbinud riikliku õppekavaga baaskoolituse. Nõustamisele on oodatud patsiendid ja lähedased. Nõustamisele registreerumiseks võtta ühendust insuldikoordinaatoriga või kontakteeruda patsiendiinfoga telefonil 731 8178 või e-posti teel patsiendiinfo@kliinikum.ee.

Kogukondlik nõustamine

 • Eesti Afaasialiit
  Kõne- ja ajukahjustusega inimestele ja nende lähedastele suunatud organisatsioon, mille eesmärk on pakkuda kogukonnatuge kõnehalvatusega inimestele. 

  Afaasialiidule kuuluvas Pesarimajas toimuvad kõnehalvatusega inimestele nii individuaal- kui ka perekondlikud nõustamised. Samuti käivad seal koos erinevad grupid, kus tegeletakse vestlemise, keraamika, võimlemise ja muu loovtööga. 

  Loe Afaasialiidu tegemistest lähemalt.

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Laiemalt puuetega inimestele suunatud organisatsioon, kes tegelevad muuhulgas nõustamisega, teemapõhiste konverentside ja seminaride korraldamisega ning puudevaldkonna poliitika suunamisega.