Leia endale lähim abi või teenusepakkuja pin icon Vaata kaarti

Insult on traumaatiline sündmus nii inimesele endale kui ka tema sõpradele-sugulastele. Seega on loomulik, et insuldijärgselt on tavapärane elurütm mõneks ajaks häiritud.

Kui aga kurvameelsus, magamata ööd ning söögiisu ja motivatsiooni kadu mõjutavad inimese igapäevast toimetulekut juba pikema ajaliselt, tasub abi saamiseks pöörduda mõne vaimse tervise spetsialisti poole. 

Vaimse heaoluga tegelevad Eestis erinevad spetsialistid: psühholoogid, psühhiaatrid, vaimse tervise õed ning hingehoidjad.

Kliiniline psühholoog

Psühholoogia magistrikraadi omandanud spetsialist, kelle töö seisneb inimeste nõustamises psüühika- või käitumishäirete puhul. Tema viib läbi näiteks kognitiivset käitumisteraapiat.

Kliiniline neuropsühholoog

Spetsialist, kes uurib aju tegevuse ja psüühiliste protsesside seoseid ning kes tegeleb aju kahjustuse (näiteks insuldi) tagajärjel tekkinud psüühiliste probleemide diagnoosimisega. 

iconKliinilise psühholoogi ja neuropsühholoogi juurde minek on perearsti või psühhiaatri saatekirja alusel Eesti Haigekassa kindlustatud inimestele tasuta. Välja arvatud juhul, kui inimene pöördub erapraksisesse, kus on teenus üldjuhul tasuline.

Psühhiaater

Arst, kes tegeleb psüühikahäirete diagnoosimise, ravi ja ennetamisega. Psühhiaater hindab inimese psüühilist seisundit, varasemaid diagnoose ning langetab otsuseid selle üle, kas inimene vajab mõnda ravimit või regulaarset psühhoteraapiat. 

Vaimse tervise õed

Tegelevad inimeste vaimse seisundi esmase hindamisega näiteks perearstikeskuses, haiglate polikliinikutes või erapraksistes. 

iconVaimse tervise õe ja psühhiaatri vastuvõtule minemiseks ei ole saatekiri vajalik ning teenus on Eesti Haigekassa kindlustatud inimestele tasuta. Välja arvatud juhul, kui inimene pöördub psühhiaatri erapraksisesse, kus on teenus üldjuhul tasuline.