Leia endale lähim abi või teenusepakkuja pin icon Vaata kaarti

Pärast insulti võib tekkida vajadus erinevate sotsiaalteenuste järele. Esimene samm mitmete teenuste saamiseks on puude määramine Sotsiaalkindlustusametis.

Mis on puue?

Puue on püsiva iseloomuga pikaajaline funktsioonihäire põhivaldkondades, mida ei saa oluliselt mõjutada ravi või ravimitega ja mille tõttu inimene võib vajada teenuseid või abivahendeid.

Esimene samm mitmete teenuste saamiseks on puude määramine Sotsiaalkindlustusametis.
Puude määramisel küsitakse näiteks:

 1. Millega inimene hakkama ei saa? 
 2. Millised on inimese piirangud? 
  • Millistes olukordades piirangud avalduvad? 
  • Kui sageli piirangud avalduvad? 
  • Millises raskusastmes piirangud avalduvad? 
  • Millega ja mis ulatuses on tekkinud piirangud kompenseeritavad?”

Diagnoos (nt insult) ei võrdu puudega ning üks ja sama diagnoos võib põhjustada väga erinevas raskusastmes piiranguid. Näiteks insuldi puhul võib ette tulla erinevaid probleeme liikumisega, ühe kehapoole halvatus, kõnehäire, neelamistakistus jne.

Reeglina hinnatakse puuet ehk püsipiirangut 6 kuu möödumisel ägedast haigestumisest. Puuet ei tuvastata etteulatuvalt, st „selle haiguse puhul võivad avalduda sellised-sellised piirangud…“.

Iga juhtumit käsitletakse individuaalselt.

Kuhu puude tuvastamiseks taotlus esitada?

Taotlus tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile paberil täidetuna posti teel, klienditeenindusse või e-posti teel.

NB! Puude periood sõltub haigestumise kulust ja tekkinud piirangutest, puue tuvastatakse üldjuhul 6 kuuks – 5 aastaks.

iconParkimiskaarti saab taotleda KOV-ist. Perearsti tõendiga saab anda ajutiseks kasutamiseks liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikule pere- või eriarsti väljastatud teatise.

Mis on töövõime hindamine?

Kui pärast insulti on tööealisel inimesel töövõime vähenenud, tuleks pöörduda Töötukassasse töövõime hindamisele.

Töövõime hindamine on inimese tegutsemisvõime kindlaks tegemine. Selle juures arvestatakse inimese terviseseisundit ja tema enda hinnangut oma võimele teha igapäevaelu tegevusi.

Töövõime hindamine koosneb viiest sammust:

 1. arstivisiit;
 2. töövõime hindamise taotluse esitamine;
 3. ekspertarvamuse koostamine;
 4. töövõime hindamise ulatuse otsustamine;
 5. töövõimetoetuse maksmine.

  Vajadusel nõustamine ja tööturuteenuste osutamine töötamise jätkamiseks või tööle saamiseks.

Kuhu taotlus esitada?

Töövõime hindamise taotlust saab esitada e-töötukassas, töötukassa maakondlikus osakonnas juhtumikorraldaja abiga või paberkandjal (allkirjastatuna) tavapostiga maakondliku osakonna üldisel postiaadressil.

Millal taotlus esitada?

Insuldijärgselt on mõistlik aeg taotluse esitamiseks 6 kuud pärast haigestumist ning juhul, kui inimesel on jätkuvad piirangud toimetulekul (nt riietumine, söömine, liikumine, kõnelemine, hügieenitoimingud – kui inimene ei ole suuteline iseseisvalt toiminguid sooritama, vajab suures osas abi ühes või mitmes valdkonnas).

NB! Töövõime hindamise ja puude ühistaotluse saab esitada Töötukassasse.