Leia endale lähim abi või teenusepakkuja pin icon Vaata kaarti

Insuldiravi kvaliteedi juurutamise teadusvõrgustik: Euroopa koostöö edulugu

Prof Robert Mikuliku (CZ) ja professor Natan Bornsteini (IL) eestvedamisel on insuldiravi kvaliteedi juurutamisuuringute võrgustik (ingl k Implementation Research Network in Stroke Care Quality, IRENE COST Action) viimase 4,5 aasta jooksul märgatavalt tõhustanud insuldiravi kvaliteedi monitoorimist Euroopas.

IRENE COSTi tegevuse keskmes oli insuldiravi kvaliteedi mõõtmise strateegia väljatöötamine. Jõupingutused kandsid vilja ning panid Ida-Euroopa riike välja töötama individuaalseid riiklike strateegiaid insuldiravi kvaliteedi mõõtmiseks.

Lisaks käega katsutavatele tulemustele aitas IRENE kaasa ka rahvusvahelise võrgustiku moodustamisele, kuhu kuulus üle 188 eksperdi 30-st Euroopa ja naaberriigist. Tartu Ülikooli närvikliinikust osalesid korralduskomitee liikmetena selles projektis professor Janika Kõrv ning dr Riina Vibo. Sellest võrgustikust sai teadmiste jagamise, koostöö ja innovatsiooni keskus insuldiravi monitooringu ja edendamise valdkonnas.

Ühtsuse tugevust ära kasutades tegi IRENE tõhusat koostööd erinevate ülemaailmsete organisatsioonidega, nagu Euroopa Insuldiorganisatsioon või ANGELS’i Initsiatiiv, ning toetas insuldi tegevuskava rakendamist Euroopas (ingl k Stroke Action Plan in Europe). See koostöövaim kandus läbi nelja suurema iga-aastase kohtumise, mis toimusid Moldovas, Armeenias, Tšehhi Vabariigis ja Horvaatias ning keskendusid insuldiravi kvaliteedi parandamise strateegiate välja töötamisele.

Lisaks võttis IRENE ette 23 teadusmissiooni, toetades noori teadlasi ja arste, eriti Ida-Euroopast. See tegevus aitas kaasa uute oskuste ja metoodikate edasiandmisele insuldi ravis ning koostöö edendamisele Euroopa erinevate institutsioonide vahel. Tunnustades teadlaste silmapaistvat panust, anti kaheksale noorele erialaspetsialistile sellistest riikidest nagu Poola, Tšehhi, Horvaatia, Eesti ja Kreeka võimalus tutvustada oma uurimistööd rahvusvahelistel foorumitel.

IRENE nurgakivideks olid haridus ja oskuste arendamine. Käivitati arvukalt koolitusprogramme, mis puudutasid selliseid võtmeteemasid nagu teadussuhtlus, andmete visualiseerimine tervishoius ja praktilised oskused, nagu neelamishäirete sõeluuring. Taastusravi tähtsust rõhutades suunati mitmeid algatusi insuldijärgse hoolduse parandamiseks, eriti piirkondades, kus sellised praktikad olid alles kujunemas.

Kuigi IRENE COST-i meetme ametlik kestus on lõppenud, elab insuldiravi jälgimise ja täiustamise vaim ja püüdlus tipptasemel edasi, tõotades valdkonnale helgemat tulevikku kogu Euroopas.

Insuldiravi kvaliteedi juurutamisuuringute võrgustikku – IRENE, nr CA18118 on toetanud COST Euroopa teaduse ja tehnoloogia koostöö (ingl k. COST European Cooperation in Science and Technology.)