Leia endale lähim abi või teenusepakkuja pin icon Vaata kaarti

Ravi ja käsitlus

Insuldiravis toimuvad pidevad muutused ja seetõttu ei ole hetkel kaasajastatud eestikeelset kaasajastatud insuldi ravijuhendit. Sellest olenemata koondame siin lehel erinevaid, ingliskeelseid, rahvusvaheliselt tunnustatud ravijuhendeid.

Euroopa

Ameerika 

  • Südame ja Insuldiassotsiatsiooni akuutse isheemilise insuldi käsitlusjuhend;
  • Südame- ja Insuldiassotsiatsiooni isheemilise insuldi ja transitoorse isheemilise ataki sekundaarse preventsiooni juhend.

Eesti

Arendus- ja teadustöö

Insuldi käsitluse parandamise ja ühtlustamise eesmärgil loodi 5. juunil 2008. aastal L. Puusepa nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi juurde Insuldi töörühm. 

Insuldi töörühm. 

Arendab insuldiga seotud neuroloogia ja neurokirurgia eriharu Eestis nii teaduslikust, hariduslikust kui kliinilisest aspektist. 

Korraldab regulaarselt oma liikmetele ja ka teistele kolleegidele koolitusi ja arutelusid eesmärgiga arendada ja ühtlustada insuldipatsientide käsitlust Eestis. 

Korraldatud on mitmeid insuldi teabepäevasid elanikkonnale peamiselt Tallinnas ja Tartus, aga ka teistes Eesti linnades ja maapiirkondades. Lisaks on koolitatud maakondade terviseedendajaid, kooliõpilasi ning arste ja õdesid.

Avaldab insuldi alaseid artikleid Eesti ajakirjanduses, on antud intervjuusid tele- ja raadiosaadetele. 

Insuldi alane infovoldik.

Insulti tutvustav õppefilm.

Tartu Ülikooli Närvikliinikus on pikaajalised traditsioonid insuldi alase teadustöö tegemisel. 

Teadustöö põhisuundadeks on:

  • insuldi epidemioloogia;
  • insuldi põhjused;
  • haigestumist ja haiguse raskust mõjutavad tegurid;
  • insuldi patsientide hilistulemused;
  • elukvaliteet;
  • tervisekäitumine.

Viimastel aastatel on keskseks teemaks insult noortel. 

Insuldi ravi toimub vastavalt tunnustatud Euroopa ja Ameerika Ühendriikide ravijuhistele. Nii insuldi töörühma kui teadusuuringute juht on Tartu Ülikooli professor Janika Kõrv.