Leia endale lähim abi või teenusepakkuja pin icon Vaata kaarti

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. 

Teenust osutatakse peale abivajaduse hindamist linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna otsuse alusel.

KOV töötajal on õigus vajadusel küsida muid täiendavaid dokumente.

Teenuse liigid on:

  • liiniveoteenus;
  • juhuveoteenus;
  • taksoveoteenus.
iconSotsiaaltransporditeenuse taotluse saab esitada kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas. Sotsiaaltransporditeenused varieeruvad vastavalt piirkonnale.