Leia endale lähim abi või teenusepakkuja pin icon Vaata kaarti

Enne täisväärtuslikku ellu naasmist võib olla vajadus läbida sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon.

Sotsiaalne

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. 

Teenuse abil õpivad inimene ja pere, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. 

iconSotsiaalne rehabilitatsioon ei ole taastusravi, seal ei tegeleta inimese ravimisega.

Tööalane

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. 

Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. 

Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.