Leia endale lähim abi või teenusepakkuja pin icon Vaata kaarti

Kohalik omavalitsus on kohaliku sotsiaalhoolekande esmatasandi korraldaja. Seadusega on kehtestatud kohalike omavalitsuste poolt kohustuslikuna osutatavate sotsiaalteenuste loetelu.

Sotsiaalhoolekande esmatasandi korraldajaks on kohalik omavalitsus. Omavalitsuse poolt täiskasvanutele korraldavate kohustuslike sotsiaalteenuste hulka kuuluvad:

  • koduteenus;
  • väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  • tugiisikuteenus;
  • täisealise isiku hooldus;
  • isikliku abistaja teenus;
  • sotsiaaltransporditeenus;
  • võlanõustamisteenus;
  • varjupaigateenus;
  • turvakoduteenus;
  • eluruumi tagamise teenus. 
iconIga teenuse kohta saab konkreetsemat infot omavalitsuse kodulehtedelt. Seal on ära toodud ka kontaktid, kuhu vajadusel saab pöörduda.

Kui insuldi läbinud inimene vajab abi, tuleb tal või tema lähedastel võtta ühendust elukohajärgse kohaliku omavalitsusega. 

Omavalitsuse sotsiaaltöötajad hindavad abivajava inimese abivajaduse määra ja vastavalt sellele pakuvad erinevaid teenuseid, mis aitavad vajadust katta. 

Hindamisel kaasab sotsiaaltöötaja kindlasti abivajaja lähedasi ning vajadusel erialaspetsialiste (nt perearsti). 

Sotsiaaltöötajad abistavad:

Koduõendusteenusele suunab pere- või eriarst ja kirjutab selleks saatekirja, milles kirjeldab lühidalt koduõendusele suunamise põhjust ja koordineerib kirjalikult kodus teostamist vajavad raviprotseduurid. Koduõenduse kohta saab lähemalt infot Haigekassa kodulehelt.

Insuldi läbinud inimene võib vajada ka sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (SRT) või erihoolekande teenuseid.

Selle kohta saab lähemalt infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Üldist infot sotsiaalhoolekande kohta leiab veel Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti kodulehtedelt.